REFORMA HABITATGE A L’EIXAMPLE, BARCELONA

REFORMA HABITATGE A L’EIXAMPLE, BARCELONA
REFORMA HABITATGE A L’EIXAMPLE, BARCELONA
REFORMA HABITATGE A L’EIXAMPLE, BARCELONA
REFORMA HABITATGE A L’EIXAMPLE, BARCELONA
REFORMA HABITATGE A L’EIXAMPLE, BARCELONA

Arquitectes

Herminia Carulla Pujol

Promotor

Privat

Localització

Barri de l'Eixample, Barcelona

Data

2010

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
Jordi Jiménez Rosell, arquitecte

Constructor

Reforma todo Balear S.L.