Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /usr/home/camparquitectes.com/web/wp-load.php on line 95 REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA) | camp arquitectes

REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)

REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)

La nostra intervenció ha consistit en la reforma i ampliació d’un edifici ja existent per tal d’adequar-lo al nou ús de dos habitatges. De l’edificació preexistent s’han hagut d’enderrocar part de les construccions que ocupaven el pati. L’ampliació s’ha realitzat ocupant part d’aquest pati i ampliant les dues plantes superiors, deixant una separació de 3m amb la parcel.la contigua. La casa està situada en un entorn de nucli antic pel que s’ha conservat al màxim l’edificació existent que és característica i definitòria de l’entorn, per tal de produir la mínima alteració paisatgística.

Arquitectes

Herminia Carulla Pujol

Promotor

Privat

Localització

Migjorn, Menorca

Data

2007-2008

Pressupost

131.800 € (PEM)

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
David Alquézar Viesca, arquitecte

Constructor

NOU HORITZÓ CONSTRUCCIONS, S.L.