PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA

PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA
PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA
PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA

Avantprojecte de l’espai d’entrada a la Casa Elizalde com a focus d’atracció des del carrer, amb pannells expositors interactius,  projecció d’informació i millora de l’enllumenat general.

Arquitectes

Rosa-Mari Portella
Herminia Carulla

Promotor

Ludic 3 Sccl

Localització

Eixample, Barcelona

Data

2012

Pressupost

prev. 39.700 €

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
Marta Gil Margalef