LOFT A SARRIÀ, BARCELONA

LOFT A SARRIÀ, BARCELONA
LOFT A SARRIÀ, BARCELONA

Adequació d’uns baixos per a habitatge. Publicat a Diseño Interior núm.136, novembre 2003.

Arquitectes

Victòria Ayesta Borràs
Herminia Carulla Pujol

Promotor

Privat

Localització

Sarrià, Barcelona

Data

2002-2003

Pressupost

116.000 € (PEM)

Col.laboradors

ESTRUCTURA
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQUITECTES S.L.P.
Manel Fernández Pérez