INTERVENCIÓ A LA CASA BATLLE, GIRONA

INTERVENCIÓ A LA CASA BATLLE, GIRONA
INTERVENCIÓ A LA CASA BATLLE, GIRONA
INTERVENCIÓ A LA CASA BATLLE, GIRONA

Intervenció a la Casa Batlle, obra catalogada de l’arquitecte noucentista Rafael Masó (1910). Instal·lació d’ascensor, intervenció en habitatges, vestíbul i escala.

Arquitectes

Joan Serrat Manén
Pep Sala Piera

Promotor

Privat

Localització

C/ Fontanilles, 2 - Girona

Data

2004-2006

Pressupost

87.200€ (PEM)

Constructor

Ascensor: Soren Elevadors