LOFT A SARRIÀ, BARCELONA

Adequació d’uns baixos per a habitatge. Publicat a Diseño Interior núm.136, novembre 2003.