Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /usr/home/camparquitectes.com/web/wp-load.php on line 95 habitatge | camp arquitectes

habitatge

REFORMA PER A DIVISIO EN DOS HABITATGES A L’EIXAMPLE

REFORMA PER A DIVISIO EN DOS HABITATGES A L’EIXAMPLE

Reforma interior per a divisió en dos habitatges en un edifici de l’Eixample de 1905, amb una afectació mínima en els elements existents.  

 
16 HABITATGES UNIFAMILIARS AILLATS A RUBI, BARCELONA

16 HABITATGES UNIFAMILIARS AILLATS A RUBI, BARCELONA

Projecte: 2004; Obra fase 1: 2007; Finalització de les obres: 2013

 
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

L’habitatge, característic del casc antic, forma part d’un edifici de dues cases entre mitgeres, amb paret divisòria comuna i jardí posterior. S’ha reformat la distribució interior de les dues plantes, obrint-se cap al jardí interior, per aconseguir una bona relació visual.

 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA

La parcel.la es situa al vessant nord de la Serra de Collserola, a La Floresta, municipi de Sant Cugat del Vallès, enmig d’una zona d’edificacions aïllades consolidada. Té una forma irregular, amb el carrer Sardanes situat al límit superior de la parcel·la, i amb un pendent del 20 %. La [...]

 
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)

REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, MIGJORN (MENORCA)

La nostra intervenció ha consistit en la reforma i ampliació d’un edifici ja existent per tal d’adequar-lo al nou ús de dos habitatges. De l’edificació preexistent s’han hagut d’enderrocar part de les construccions que ocupaven el pati. L’ampliació s’ha realitzat ocupant part d’aquest pati i ampliant les dues plantes superiors, [...]

 
EDIFICI DE 3 HABITATGES, SANT POL

EDIFICI DE 3 HABITATGES, SANT POL

L’edifici ocupa la totalitat de la parcel·la ,assolint l’alçada reguladora permesa. Es cobreix amb teulada inclinada a una sola aigua i la resta és un terrat pla que actua de zona comunitària per a tots els veïns. L’accés es produeix pel c/ Buenos Aires ,per l’habitatge 1, que ocupa la [...]

 
CASA A SANT GREGORI

CASA A SANT GREGORI

La casa es situa en una parcel·la quadrada, d’uns 400m2, en cantonada al passeig i a un espai públic, en una zona de creixement del poble amb cases unifamiliars aïllades. L’estratègia de disseny consisteix en concentrar tota l’edificació al costat nord-oest de la parcel·la, cenyida als límits edificables, i situar-hi els [...]

 
CASA TIU, CORBERA DE LLOBREGAT

CASA TIU, CORBERA DE LLOBREGAT

L’habitatge unifamiliar s’estructura en dues mitges plantes, que es van adaptant a la topografia de la parcel.la. La planta de dalt, on hi ha el garatge, es relaciona amb el carrer, mentre que la de baix ho fa amb el jardí.