Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /usr/home/camparquitectes.com/web/wp-load.php on line 95 Rehabilitació i certificació energètica | camp arquitectes

Novetats

Rehabilitació i certificació energètica

23 novembre 2014 13:23 / de

La rehabilitació energètica dels edificis existents aconsegueix millorar el consum d’energia i les emissions de CO2 mitjançant actuacions tant a l’envolvent (façanes i cobertes) com a les instal.lacions de l’edifici o l’habitatge.

La certificació energètica té com a objectiu posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat que permet valorar i comparar la seva eficiència energètica. 

La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient, segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici. Proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en el Certificat.