Rehabilitació i certificació energètica

/ Tags:

La rehabilitació energètica dels edificis existents aconsegueix millorar el consum d’energia i les emissions de CO2 mitjançant actuacions tant a l’envolvent (façanes i cobertes) com a les instal.lacions de l’edifici o l’habitatge. La certificació energètica té com a objectiu posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat [...]